De taalregels van je onderbewuste brein.

Je brein slaat alle waarneming op. Je zou het brein kunnen vergelijken met een computer, alleen dan vele malen krachtiger. Het brein kun je opdelen in een bewust brein en een onderbewust brein. Met het bewuste brein kun je nadenken en redeneren etc. In het onderbewuste brein worden alle (zintuigelijke)waarnemingen opgeslagen. Vergelijkbaar met de harde schijf van je computer.

Net zoals een computer volgens bepaalde regels werkt, werkt het brein ook met taalregels. En net zoals een computer met programma’s werkt, werkt het brein ook met genetische programma’s welke bij de geboorte al aanwezig zijn en deze werken voor iedereen hetzelfde.

De mens is geboren met 6 zintuigen (horen, zien, proeven, tastzin, ruiken en gevoel). Alle waarnemingen worden opgeslagen met codes in het onderbewuste brein. Middels deze codes kunnen deze opgeslagen gegevens later weer gebruikt worden. Weer veel gelijkenis met data op je harde schijf van je computer.

Laten we even een voorbeeld nemen:
Stel je neemt iets waar via je ogen, bijvoorbeeld een bloem. Dan zal er binnen 0,2 seconde vergelijkingsmateriaal uit je onderbewuste brein worden geactiveerd, wat overeenkomsten heeft met wat jij net hebt waargenomen. Hierdoor word je je bewust van wat je waarneemt en weet je wat iets is.

Alle data, wat wordt opgeslagen in je onderbewuste brein, krijgt ook een gevoelscode. Dit is een genuanceerde, fijngevoelige code op de schaal van ‘pijn-plezier’. Dus met andere woorden, wat betekent de waarneming voor jou met betrekking tot de schaal van ‘pijn-plezier’. Meermalen per seconde worden deze gegevens vastgelegd in je onderbewuste brein en daarbij krijgt niet alleen de gebeurtenis op zich een gevoelscode, maar ook elk detail in deze gebeurtenis zijn eigen gevoelscode. Als je in het heden iets waarneemt, zal er dus vergelijkingsmateriaal uit het verleden worden geactiveerd en daarmee wordt ook de gevoelscode van toen geactiveerd. Hierdoor ontstaat er dus een ‘waarschuwingssignaal’ in het heden, als het geactiveerde vergelijkingsmateriaal was op geslagen met een vervelende gevoelscode.

Weer even een voorbeeld:
Een baby is nog onbevangen en heeft nog weinig vergelijkingsmateriaal. Een warme kachel is dus nog onbekend en heeft hiervoor nog geen vergelijkingsmateriaal. Een brandend haardvuur is heel interessant. De baby zal zonder vergelijkingsmateriaal uitreiken naar de mooie vlammetjes. Maar dan zal het merken dat het erg heet is en zich in het ongunstige geval wellicht branden aan de warme kachel. Dit zal worden opgeslagen als pijn. Als de baby de volgende dag bij de kachel komt, ook al is deze dan uit (koud), dan zal de baby niet weer te dicht bij de kachel komen, want het vergelijkingsmateriaal kachel en pijn zal worden geactiveerd.

Je onderbewuste brein verwerkt wel een miljoen keer meer informatie dan ooit in je bewuste brein komt. Met name waarnemingen, waaraan een hogere gevoelswaarde zit gekoppeld, worden doorgegeven aan het bewuste brein. Pas als het in je bewuste brein komt, neem je de beslissing om je er op te focussen.

Weer even een voorbeeld:
Je zit rustig in de kamer televisie te kijken. Vanuit je ooghoeken zie je plots iets bewegen. Je aandacht wordt hierop gevestigd en je ziet dat er een muis langs de plint trippelt.

Het brein stuurt ook de processen in je lichaam aan.

Het brein stuurt middels fysiologische commando’s je lichaam aan. Zo stuurt het de spiercellen aan als je iets wil pakken en zal je hartslag verhogen etc. In ons lichaam zitten vele receptoren die veranderingen in de fysiologie kunnen waarnemen. Is de verandering waarneembaar groot, dan nemen we dit bewust waar als ’gevoel’. Dit is ons 6de zintuig. Het gevoel, (bijvoorbeeld een vervelend gevoel in je buik, dat bij een gebeurtenis ontstaat), wordt ook als zodanig opgeslagen in je onderbewuste brein.

Weer even een voorbeeld:
Je zit in een bespreking en het gesprek verloopt zeer onprettig. Je voelt je ongemakkelijk en ervaart een vervelend gevoel in je maag. Als je deze gebeurtenis later met iemand bespreekt en je ‘herbeleeft’ weer de gebeurtenis uit de bespreking, zal je merken dat je weer hetzelfde vervelende gevoel in je maag ervaart.

Controle verlies.

Als je iets, voor jou extreem vervelends meemaakt, zal er een gevoelscode worden aangemaakt welke niet meer past op de schaal van ‘pijn-plezier’. Alle waarnemingen (details) op dat moment worden dan opgeslagen in je onderbewuste brein met ‘code rood’. Dit is de overlevingscode. In deze situatie ga je je afsluiten en automatisch focussen op overleven en zal je in staat stellen om uit de situatie te komen. Pas als de situatie weer onder controle is en de gevoelswaarde weer past op de schaal ‘pijn-plezier’, zullen de gegevens weer “juist en daarmee benaderbaar” worden opgeslagen in je onderbewuste brein.

Weer even een voorbeeld:
Iemand is betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. De auto komt tot stilstand en de bestuurder weet nog op eigen kracht uit de auto te komen. Als jij als voorbijganger de bestuurder wilt helpen, zal je merken dat deze nauwelijks aanspreekbaar is. Hij is helemaal in zichzelf gekeerd en kan zich van wat er net is gebeurd niks herinneren. Waarschijnlijk wel dat hij een ongeluk heeft gehad, maar geen idee heeft hoe hij uit de auto is gekomen.

Note: Een gebeurtenis hoeft feitelijk niet extreem te zijn zoals in bovenstaand voorbeeld. Het gaat erom of jij het als “controleverlies” ervaart. Een kind zal een bepaalde situatie vaak ook anders beleven dan een volwassene.

De inhoud van de gegevens, welke met ‘code rood’ worden opgeslagen in je onderbewuste brein, zijn niet benaderbaar voor het bewuste brein. Als er in een huidige situatie details worden waargenomen, welke ook zaten in de gebeurtenis waar het controle verlies was, dan zal het echter wel als vergelijkingsmateriaal worden geactiveerd. De gekoppelde gevoelswaarde wordt wel uitgevoerd, maar de inhoud van het vergelijkingsmateriaal niet. Dit heeft dan tot gevolg dat je een vervelend gevoel ervaart in een huidige situatie, welke op zich helemaal niet vervelend is. Omdat we dit vervelende gevoel niet kunnen verklaren, gaan we dit toeschrijven aan dingen die we denken dat het zal zijn, wat weer wordt versterkt door je eigen overtuigingen. Dus het zal wel komen, omdat …

De huidige waarnemingen die het gevoel van opgeslagen vergelijkingsmateriaal activeren noemen we “triggers”.

Progressive Mental Alignment  (PMA)

PMA is gebaseerd op de basisregels van het onderbewustzijn. De techniek richt zicht niet op symptomen en symptoombestijding, maar haalt de oorzaak weg.

Om de echte oorzaak van het negatieve gevoel te achterhalen, is op basis van de kennis van het brein, de PMA-methode ontwikkeld. Middels deze methode kun je de gegevens, welke liggen opgeslagen in je onderbewuste brein met ‘code rood’, weer toegankelijk maken voor je bewuste brein en daardoor weer ontdoen van de extreem negatieve lading. En dit heeft positieve gevolgen voor de fysiologie.