“Mensen hebben het recht om te weten, en het recht en de vrijheid om goed geïnformeerd hun eigen keuzes te maken” – Joop Korthuis –

Het coaching proces.

Tijdens een PMA-sessie (in mijn praktijk of via een online meeting) ga je ontdekken wat jouw triggers zijn en wat de oorsprong van jouw overtuigingen zijn. We starten met een vervelende recente gebeurtenis. Door deze gebeurtenis als een ‘herbeleving’ te ervaren, worden er gebeurtenissen uit het verleden geactiveerd. Je zult ervaren dat beide gebeurtenissen als gebeurtenis geen overeenkomsten hoeven te hebben, maar de triggers en het gevoel zijn wel hetzelfde. Uiteindelijk kom je in een gebeurtenis die als geheel ligt opgeslagen in je onderbewuste brein. Zodra de inhoud zich openbaart en dus ook leesbaar voor het bewuste brein, zullen alle details uit deze gebeurtenis van zijn extreem negatieve lading worden ontdaan. En hiermee zijn ze dus niet meer “de negatieve triggers” in het heden.

Met PMA ben je dus in staat jouw triggers op te sporen, zodat jij je hiervan bewust wordt en je dus de ware oorzaak van je negatieve gevoel kan achterhalen. Door deze bewustwording krijg je inzichten in de oorzaken van je gevoel, denken, beslissingen, gedrag en je gezondheid.

Na de bewustwording van je triggers komt de acceptatie en transformatie, zodat je uiteindelijk in harmonie met jezelf bent. En dat is de situatie waarin je rust, tevredenheid en balans ervaart.

De methode is geschikt voor:

 • Mensen met stemmingswisselingen
 • Mensen met tekort aan energie
 • Mensen met stress- of burnout klachten
 • Mensen met angsten, fobieën, concentratie problemen
 • Mensen die de controle kwijt zijn over hun leven
 • Mensen met problemen in de omgang met anderen
 • Mensen met onverklaarbare klachten die onverwachts tijdelijk verschijnen
 • Mensen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Wat bereik je:

 • Je snapt jezelf en bent meer tevreden met jezelf.
 • Je ontdekt de oorsprong van je overtuigingen en daardoor kun je overtuigingen die je nu niet meer dienen loslaten.
 • Meer energie, balans en betere gezondheid.
 • Je voelt anderen beter aan.
 • Je bent in staat om, zonder terugval, te zijn zoals je wil zijn.

PMA – Progressive Mental Alignment.

Joop Korthuis heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de werking van het brein en op basis van deze kennis van het brein in 1995 de PMA-methode ontwikkeld.

Zoals in de uitleg over het brein is terug te lezen, kunnen huidige waarnemingen “triggers” bevatten welke negatieve gevoelens kunnen activeren. Deze negatieve gevoelens kunnen je huidige functioneren sterk beïnvloedden.

Een voorbeeld van een trigger kan zijn muziek. Je hoort een nummer op de radio en dit nummer werd ook gedraaid op de begrafenis van een geliefde. Gelijk bij het horen van de muziek, zal de herinnering aan de begrafenis naar boven komen en kun je wellicht het verdriet weer voelen.

Gegevens uit extreem vervelende gebeurtenissen, wat een gevoel van controle verlies tot gevolg heeft, worden opgeslagen met een zeer negatieve gevoelswaarde (code rood). Deze liggen opgeslagen in het onderbewuste brein en zijn niet bruikbaar als vergelijkingsmateriaal voor het bewuste brein. Als in een huidige waarneming dit materiaal als vergelijkingsmateriaal wordt geactiveerd, ervaren we wel dat negatieve opgeslagen gevoel, maar zijn we ons niet bewust van de inhoud van het vergelijkingsmateriaal. Vaak zijn we ons er ook niet van bewust wat ons getriggerd heeft.

Het nadenken en beredeneren zal niet het antwoord geven van wat de oorzaak van deze negatieve en ook energievretende fysiologie is. Het nadenken vindt plaats in het bewuste brein en de oorzaak ligt opgeslagen in het onderbewuste brein.

Middels de PMA-vraagtechniek zijn we in staat om, via de taalregels van het brein, de inhoud van de opgeslagen gegevens in het onderbewuste brein te benaderen. Indien de inhoud zich eenmaal heeft geopenbaard, dan is deze leesbaar voor het bewuste brein en kan het zich van zijn negatieve lading ontdoen. En daarmee zal het nooit meer de negatieve fysiologie aansturen.

Iedereen heeft gegevens met “code rood” opgeslagen in zijn onderbewuste brein. Maar zolang deze in het heden niet getriggerd worden, dan ondervind je hier geen hinder van.

Wat wordt ervaren als “controle verlies” is voor ieder mens verschillend. Zo zullen twee personen, welke een zelfde waarneming hebben, dit met een verschillende gevoelswaarde opslaan.

Een gebeurtenis hoeft op zich niet extreem heftig te zijn om als ‘controle verlies’ te worden opgeslagen. Het gaat erom, wat betekent de gebeurtenis voor jou. Zo zullen twee schreeuwende mensen, bij een toeschouwende volwassene een andere gevoelswaarde opleveren dan wat een aanschouwend kind in deze situatie ervaart. En al helemaal als dit zijn beide ouders zijn die tegen elkaar staan te schreeuwen. We zien dan ook dat veel ‘code rood’ ervaringen ontstaan in de kindertijd en daarvoor. Het is dus ook niet verwonderlijk dat er tijdens een PMA-sessie met een volwassene, blijkt dat de triggers, welke het negatieve gevoel in het heden veroorzaken, zijn oorsprong heeft in een ‘code rood ervaring’ uit zijn prille levensjaren.