"Pas als we echt ziek zijn, ervaren we hoe fijn het was om gezond te zijn."

We kunnen meer invloed uitoefen op onze eigen gezondheid en de regie ligt meer en meer bij onszelf. Niet iedereen is zich hier bewust van en de één is hier meer mee bezig dan de ander. Pas als we echt ziek zijn, ervaren we hoe fijn het was om gezond te zijn. 

Als we ziek zijn geworden, dan wenden we ons tot de kanalen die we kennen. Vaak start dit bij een huisarts of een ziekenhuis. Dit is de reguliere zorg, die we allemaal kennen.

Meerdere routes naar herstel.

Tijdens mijn eigen herstelproces heb ik ontdekt, dat er naast de reguliere route ook nog een andere route bestaat met een meer holistische benadering. Het lijkt haast wel of dit twee werelden zijn: De reguliere gezondheidszorg en een meer holistische benadering. En het lijkt haast wel of deze twee werelden niet samen kunnen of willen werken.

De reguliere zorg werkt meer met medicijnen en de holistische zorg kijkt naar levensstijl en het lichaam als geheel. Belangrijke vragen zijn vaak: “is het wel wetenschappelijk bewezen”. En als je er verder induikt, dan zijn er verschillende wetenschappelijke onderzoeken welke elkaar tegenspreken. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt zeldzaam. De instantie, welke het onderzoek financiert, heeft blijkbaar baat bij de uitkomst. Dat maakt dat we steeds meer zelf moeten onderzoeken: “Wat past bij mij en wat spreekt mij aan.”

Neem als voorbeeld hoofdpijn. Met een paracetamol voel je de hoofdpijn niet meer, maar de oorzaak is er nog wel. 

Gezondheid en preventie.

Vanuit diverse kanten komt er steeds meer aandacht voor gezondheid en preventie. Mede omdat de kosten niet meer beheersbaar zijn en een toenemend aantal chronisch zieken, burn-out verschijnselen en mensen met mentale klachten. Zolang er meer geld is te verdienen met het voorschrijven van medicijnen, dan met de ontwikkeling van een preventief levensstijlprogramma, zal de transitie nog jaren duren. 

De levensverwachting neemt nog steeds toe, maar de leeftijd dat we klachtenvrij leven neemt af. De blootstelling aan stressoren neemt toe, zoals chemische stoffen, luchtvervuiling, stress, straling, verarming van voedsel, etc. En dus is het van belang dat jij zelf meer de regie en de verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen gezondheid.

Waar een ieder direct mee zou kunnen starten:
·       Voldoende beweging
·       Gevarieerd eten met voldoende voedingsstoffen
·       Goede nachtrust
·       Ontspanning
·       Positieve mindset
·       Wandelen in de natuur
·       Goede balans tussen lichaam en geest